Meidän Minna 

Yhdessä luomme parempaa tulevaisuutta - meille kaikille.
Mihin haluan vaikuttaa

Haluan olla rakentamassa Kymenlaakson hyvinvointialuetta, joka takaa oikea-aikaiset ja asiakaslähtöiset peruspalvelut sujuvasti kaikille asukkailleen. Tarpeita vastaavaan hoitoon tulee päästä silloin, kun sitä tarvitsee. Laadukkaat palvelut tuotetaan saumattomalla yhteistyöllä niin peruspalvelujen sisällä kuin erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välilläkin, unohtamatta sosiaalihuollon palveluja. 

Digitaaliset palvelut ja riittävä resurssointi osaavaan ja motivoituneeseen henkilökuntaan on varmistettava. Nopea pääsy tarvetta vastaavaan palveluun on sekä asiakkaan etu että kustannuksia säästävä toimintatapa. Turvataksemme asukkaamme myös hädän hetkellä, on pelastuspalveluiden ja sopimuspalokuntien toimintaedellytykset taattava riittävällä rahoituksella kustannustehokkaasti.


Lapset, nuoret ja perheet

Haluan olla rakentamassa Kaikkien perheiden Kymenlaaksoa, hyvinvointialuetta jossa kaikilla perheillä on hyvä asua ja elää. Kaikilla lapsilla tulee olla samat mahdollisuudet riippumatta heidän perhetaustastaan. Palvelujärjestelmämme on vastattava perheiden monimuotoisuuteen ja tuettava kaikkien meidän oikeuksien toteutumista. Lasten, nuorten ja perheiden arkeen vaikuttavat palvelut on turvattava. Etenkin lasten arkiympäristön tulee olla turvallinen ja viihtyisä kaikille lapsille.

Ikäihmiset

Ikääntyvän väestön hoivan, hoidon ja huolenpidon tarpeet tulevat lisääntymään tulevina vuosina. Jokaisella tulee olla oikeus hyvään ja turvalliseen vanhuuteen. Palvelut on rakennettava vastaamaan kunkin asiakkaan tarpeita. Kotona asumista on tuettava niin kauan kuin se on ikäihmisen toive ja hänen etunsa mukaista. Kun koti ei enää ole turvallinen ympäristö, on tarjottava tarpeeseen vastaavaa hoivan ja huolenpidon palvelua. Esimerkiksi erilaisilla perhehoidon muodoilla voidaan tutkitusti tukea ikäihmisen hyvinvointia.
Meidän Kymenlaaksomme

Me Kymenlaaksossa olemme tehneet jo valtaisat ponnistukset kohti hyvinvointialuetta. Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote) sekä Kymenlaakson pelastuslaitos (Kympe) palvelevat jo kaikkia kymenlaaksolaisia. 

Työtä meillä silti riittää,  tämän rakenteellisen uudistamisen lisäksi on paljon tehtävää peruspalvelujen laadussa kuten allaoleva valvontaraportti 6/2021 kertoo.

Henkilöstö

Hyvinvoiva henkilöstö on sote-palvelujen tukiranka. Henkilöstön hyvinvointi varmistetaan riittävillä resursseille, mahdollisuudella kehittyä sekä toimivilla työolosuhteilla, joita kehitetään yhdessä henkilöstön kanssa. 

Vuoden 2023 alusta lähtien Kymenlaakson hyvinvointialueen organisaatiossa työskentelee noin 7000 henkilöä. Hyvinvointialueella työskentelee lukuisien alojen ammattilaisia, joiden kaikkien panos on välttämätön laadukkaiden palvelujen tuottamiseksi. Asiakkaana meiltä usein jää huomaamatta kuinka suuri joukko ammattilaisia palvelujemme eteen työskentelee.
Hyvinvointialue, mikä se on?

Hyvinvointialueet ovat itsehallinnollisia alueita, jotka vastaavat sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen että pelastustoimen järjestämisestä. Hyvinvointialueiden asukkailla on äänioikeus aluevaaleissa, jossa valitaan valtuutetut hyvinvointialueen ylimpään päätöksentekoelimeen, aluevaltuustoon. 

Lue lisää Kymenlaakson hyvinvointialueesta www.kymha.fi

Copyright (c)2021, All Rights Reserved.
Osumalaskuri: 23004