Halu ja rohkeus muuttaa asioita

Olen koulutukseltani sairaanhoitaja ja työskennellyt erikoissairaanhoidossa, mutta viimeiset reilut kymmenen vuotta olen ollut päätoiminen lastensuojelun perhehoitaja eli sijaisvanhempi. Tänä aikana olen osallistunut niin paikallisesti, maakunnallisesti kuin valtakunnallisestikin perhehoidon kehittämiseen vastaamaan entistäkin paremmin sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten tarpeisiin mm. osallistumalla LAPE -muutosohjelman valtakunnallisiin ja maakunnallisiin mallinnuksiin sekä kouluterveyskyselyn kehittämiseen. 

Tällä hetkellä toimin perhehoitajien valtakunnallisen kattojärjestön Perhehoitoliitto ry:n puheenjohtajana. Perhehoito ei ole pelkästään lastensuojelun tarjoama hoivan ja huolenpidon muoto, vaan myös ikäihmisillä, kehitysvammaisilla henkilöillä ja mielenterveyskuntoutujilla on mahdollisuus saada hoivaa ja huolenpitoa perhehoitajan kodissa tasavertaisena perheenjäsenenä. Perhehoito on merkittävä tuen muoto myös omaishoitajille. Perhehoidon kaikkien muotojen kehittämistä tarvitaan edelleen. Etenkin on löydettävä uusia ratkaisuja syrjäytymisen ehkäisemiseen ja tasapainoisen kasvun ja itsenäistymisen mahdollistamiseen jälkihuollossa. 

Haluan olla rakentamassa Kaikkien perheiden Kymenlaaksoa, hyvinvointialuetta jossa kaikilla perheillä on hyvä asua ja elää. Kaikilla lapsilla tulee olla samat mahdollisuudet riippumatta heidän perhetaustastaan. Palvelujärjestelmämme on vastattava perheiden monimuotoisuuteen ja tuettava kaikkien meidän oikeuksien toteutumista. 


Copyright (c)2021, All Rights Reserved.
Osumalaskuri: 23000