Koulutus ja ammatilliset saavutukset


KOULUTUS

SAIRAANHOITAJA
leikkaus- ja asestesiasairaanhoito 1996 - 1999

SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAMISEN PERUSOPINNOT 
Itä-Suomen avoin yliopisto 2018 -

LASTEN JA NUORTEN PSYYKKINEN HYVINVOINTI, PERUSOPINNOT 
Itä-Suomen yliopisto 2014-2015

SOSIAALIPEDIATRIA, KALTOINKOHTELU 
Itä-Suomen avoin yliopisto 2017

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON MENTORIKOULUTUS 
Perhehoitoliitto ry 

TÄYDENTÄVÄT LISÄKURSSIT 
• Muutosvoimaa – kohti nuorten kokemusasiantuntijuutta, Pesäpuu ry 2018 
•  Vauhtia vaikuttamiseen, järjestökoulutus Sivis 2018 
•  Yhteistyö sijoitetun lapsen koulunkäynnin järjestämisessä, AVI 2016 
• Lapsen sijaishuollon toteuttaminen perhehoitona ja perhehoitajan oikeudellinen asema, Merikratos 2015 
• Kriisi- ja traumakoulutus 2014 
•  Väkivaltaa kokenut lapsi sijaisvanhemmuuden haasteena 2014 
• Kiintymyskeskeinen vanhemmuus 2013
• Hyvät yhteydet- henkilöiden välinen neurobiologia ja aivot lapsi- vanhempi hoitosuhteessa lukkiutuneessa luottamuksessa, PT-kustannus 2013
• Lapsuuden traumaattiset kokemukset ja niiden käsittely 2012 
•  Sijoitetun lapsen trauman hoitaminen DDP -terapian keinoin, 2012 
• Lapsen kuuleminen, 2012
•  Varhainen vuorovaikutus ja aivojen toiminnallinen kehitys, 2010 
•  Traumatisoituneen lapsen tarpeisiin vastaaminen, 2010


MITÄ OLEN TEHNYT

SAIRAANHOITAJA
6/1999 - 2/2009 Kymenlaakson keskussairaala
12/2018 - 6/2019 Kymenlaakson keskussairaala

PERHEHOITAJA
1/2007 -

PERHEHOIDON ASIAMIES  2017 –

FREELANCE KOULUTTAJA 2017- 
 • Perhehoidon mentori -koulutuksia 
 • Hyvä perhehoito -koulutuksia 
 • Toimeksiantosopimus -koulutuksia 

PERHEHOIDON ASIANTUNTIJANA KANSALLISISSA TYÖRYHMISSÄ 2011 - 
 THL: LAPE -mallinnustyöskentely 
 • Sijaishuollon ohjauksen ja valvonnan malli (julkaisu
 • Lasten ja perheiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaava perhehoito (taustaryhmässä) 
THL: Kouluterveyskyselyn sijoitettujen lasten ja nuorten hyvinvointia ja palvelukokemuksia kartoittavan kyselymoduulin kehittäminen 
THL: Valtakunnallinen lastensuojelun perhehoidon toimintaohje 2017- (taustaryhmässä) 
STM: Hyvä perhehoito työryhmä. Perhehoitolain toimeenpanon tuki 2017 (taustatyöryhmässä) 
STM: Lastensuojelun laatusuositus 2014 (taustatyöryhmässä) 
LAPE Keski-Suomi: Perhehoidon sisältö -työryhmä 
LAPE Kymenlaakso: 
• Lastensuojelun kehittäjätiimi 
 • Perhehoidon kehittäjäryhmä 
Etelä-Suomen perhehoidon asiantuntijaryhmä: Perhehoitoliitto: Kehittämis- ja edunvalvontatyöryhmä • Perhehoitolainsäädännön uudistustyöskentely 2015 • Perhehoitolainsäädännön uudistustyöskentely 2011 

PERHEHOIDON ASIANTUNTIJANA KEHITTÄMISHANKKEIDEN TAUSTARYHMISSÄ 
• Meidän sakki -hanke 2018- Sisarussuhteiden vahvistaminen sijaisperheessä 
• PePPi -hanke 2012 – 2017 Hankkeen keskeisenä tavoitteena on edistää järjestölähtöisin keinoin perhehoidossa elävien lasten ja nuorten sekä sijaisperheiden sosiaalista hyvinvointia, turvata perhehoidossa elävien lasten ja nuorten elämässä pysyvyyttä ja jatkuvuutta sekä ehkäistä syrjäytymistä. 
 • Keinu -hanke 2011 – 2014 Uutta ajattelua lastensuojeluun ja mahdollisuuksia tunnetyöskentelyyn 


Copyright (c)2021, All Rights Reserved.
Osumalaskuri: 22997