Blogi

Sunnuntai, Joulukuu 26, 2021, 19:43 | Ei kommentteja »

Kymsoten yhtymävaltuusto hyväksyi kokouksessaan 17.12.2021 hallituksen esittämän talousarvion ja siihen liittyvät säästökohteet.

Taimelan vastaanottokodin lakkauttaminen on noussut esille monta kertaa ja myös yhtymävaltuusto äänesti asiasta. Sekä asiasta käydyissä puheenvuoroissa että mielipidekirjoituksissa on annettu ymmärtää, että lapset jotenkin jäisivät heitteille. Talousarviossa selkeästi esitettiin, että Taimelan vastaanottokodin lakkauttaminen mahdollistuu perhehoidon lisäämisellä.

Taimela on alakouluikäisten ja alle kouluikäisten lasten vastaanottokoti eli lastensuojelulaitos lapsille, jotka sijoitetaan kodin ulkopuolelle määräaikaisesti. Tällaiset tilanteet voivat tulla nopeasti ja ovat aina kriisejä lapselle. Lastensuojelulaissa on määritelty, että laitoshuoltoa järjestetään, jos lapsen sijaishuoltoa ei voida järjestää perhehoidossa. Perhehoito onkin ensisijainen sijaishuollon muoto etenkin pienten lasten osalta.

Tähän on helposti ymmärrettävänä perusteena samat ja pysyvät hoitajat ja kotiympäristö. Lapselle on tärkeää tietää, että sama turvallinen aikuinen on aamulla herättämässä kuin illalla peittelemässäkin. Laitosympäristössä tämä ei ole mahdollista työvuorojen mukaan vaihtuvan henkilökunnan osalta.

Määräaikaista eli lyhytaikaista perhehoitoa sekä päivystysperhehoitoa järjestetään valtakunnallisesti laajasti. Lyhytaikaista perhehoitoa kehitetään jatkuvasti esimerkiksi Perhehoitoliitto ry:n toimesta. Perhehoito ei ole pelkästään ensisijaista ja lapsen edun mukaista, mutta myös huomattavasti laitoshoitoa edullisempaa. Kuusikkokuntien vuoden 2020 raportin mukaan sen kustannukset olivat pienimmillään vain neljänneksen laitoshoidon kustannuksista.

Lyhytaikaisen perhehoidon kehittäminen ja lisääminen ei toki tapahdu itsestään, vaan vaatii panostusta Kymsotelta. Tiukassa talousarviossa oli löydetty kohde, joka samalla tuo säästöjä ja on asiakkaiden edun mukainen.


Perjantai, Joulukuu 17, 2021, 19:15 | Ei kommentteja »

Tuleville hyvinvointialueille siirtyy sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu. Terveydenhuollon kustannukset ja etenkin koronapandemian hoidosta suoraan tulevat kustannukset sekä siitä seurannut hoitovelka on puhuttanut paljon.

Toki terveydenhuollon kustannukset nielevät merkittävän osan hyvinvointialueen rahoituksesta. Kovin vähälle huomiolle keskustelussa jäänyt sosiaalihuolto on kustannuksiltaan kuitenkin samaa luokkaa erikoissairaanhoidon kanssa. Valtion budjetissa molempiin panostetaan noin seitsemän miljardia euroa vuosittain. Sosiaalihuollon kokonaisuus ei siis ole mikään sivujuonne hyvinvointialueen budjetissa ja toiminnassa.

Ehkä sosiaalihuolto on jäänyt sivuun, koska sen palvelut näyttäytyvät kovin erilaisina kuin esimerkiksi erikoissairaanhoidon palvelut. Monella ei ehkä ole selvää kuvaa mitä nämä palvelut ovat tai keitä ne koskettavat. Sosiaalihuollon palvelut koskettavat meitä kaikkia aivan yhtä suurella varmuudella kuin terveydenhuollonkin palvelut. Ikäihmisten tukeminen omassa kodissa asumiseen kotipalvelun avulla tai omaishoitajan tuella, on meille kaikille tuttu sosiaalipalvelun muoto. Vaikka sosiaalihuolto vastaa myös vain harvoja koskevista palveluista kuten vammaispalveluista ja lastensuojelun kokonaisuudesta, on näillä palveluilla merkittävä rooli hyvinvointiyhteiskunnassamme, jossa myös kaikkein heikoimmassa asemassa tai vaikeimmassa tilanteessa olevasta pidetään huolta.

Ei siis jätetä sosiaalihuoltoa terveydenhuollon ja pelastustoimen varjoon, vaan turvataan laadukkaat ja oikea-aikaiset palvelut Kymenlaakson hyvinvointialueen asukkaille.


Torstai, Joulukuu 16, 2021, 19:35 | Ei kommentteja »

Keskustelijoina ovat Kymenlaakson hyvinvointialueen muutosjohtaja Lauri Lehto, Kympen pelastusjohtaja Juhani Carlson, vastaava johtava sosiaalityöntekijä Tommi Reiman ja kehittämispäällikkö Ninni Taavitsainen Kymsotesta sekä Kouvolan kaupungin hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen. Lisäksi kymenlaaksolaisten asukkaiden näkökulmaa keskusteluun tuo Reeta Halonen Kotkasta. Paneelin juontaa Hannu Lehtinen


Copyright (c)2021, All Rights Reserved.
Osumalaskuri: 21832