Blogi

Torstai, Tammikuu 20, 2022, 20:03

Kun sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle vuoden 2023 alussa, on meidän nähtävä koko Kymenlaakso yhtenä kokonaisuutena. Tämän lisäksi myös palvelujen tuottamisen tulisi muodostaa ehjä kokonaisuus ilman turhia raja-aitoja. Hyvinvointialueen valtuusto onkin suurten strategisten ja palvelujärjestelmää koskevien linjausten äärellä.

Tärkeintä on luoda kymenlaaksolaisia parhaiten palveleva kokonaisuus yksittäisine palvelupolkuineen riippumatta siitä on tarve sosiaali- vai terveyspalveluille vai molemmille. Yhtenäinen organisaatio antaa tähän hyvät mahdollisuudet, jos uskallamme niihin tarttua ja samalla päästää irti vanhasta. Perinteinen palvelujärjestelmämme on monilta osin enemmän organisaatio- kuin asiakaskeskeinen. Palvelut ovat rakentuneet organisaation näkökulmasta, ei niinkään asiakkaan tarpeen mukaan. Totuus kuitenkin on, ettei tarve poistu sillä, ettei siihen ole sopivaa palvelua. Onkin aika kehittää palvelut vastaamaan asiakkaan tarpeisiin. Esimerkiksi yksinäisyyttä ja turvattomuutta kokevan ikäihmisen hätä ei poistu kahdella kotihoidon päivittäisellä käynnillä vaan se heijastuu myös hätäkeskuspuheluina ja toistuvina päivystyskäynteinä. Yksinäisyys ja turvattomuus poistuu vasta tarpeenmukaisella ympärivuorokautisella hoivalla ja huolenpidolla. Kustannukset pysyvät kuitenkin kurissa, kun hoivan muoto valitaan oikein. Ikäihmisen perhehoitovuorokausi on edullisempi kuin kolmas kotihoidon käynti. Samalla tutkitusti ikäihmisen toimintakyky paranee, mieliala nousee ja raskaampien palveluiden tarve siirtyy.

Panostamalla kevyempiin ja edullisempiin, mutta jopa paremmin asiakasta palveleviin hoidon ja hoivan muotoihin, mahdollistamme resurssien siirtämisen sinne, missä niitä kipeimmin tarvitaan kustannusten nousematta. Uudenlaiseen ajatteluun ja toimintatapaan siirtyminen vaatii aina totutusta luopumista ja voi siksi tuntua haastavalta. Tarttumalla rohkeasti uusiin mahdollisuuksiin ja pitämällä kaikkien kymenlaaksolaisten hyvinvointi kirkkaana mielessä, luomme yhdessä entistä paremmin palvelevan kokonaisuuden koko Kymenlaakson alueelle.


Ei viestejä
(*) Vaaditut kentät
Copyright (c)2021, All Rights Reserved.
Osumalaskuri: 18373