Blogi

Sunnuntai, Joulukuu 26, 2021, 19:43

Kymsoten yhtymävaltuusto hyväksyi kokouksessaan 17.12.2021 hallituksen esittämän talousarvion ja siihen liittyvät säästökohteet.

Taimelan vastaanottokodin lakkauttaminen on noussut esille monta kertaa ja myös yhtymävaltuusto äänesti asiasta. Sekä asiasta käydyissä puheenvuoroissa että mielipidekirjoituksissa on annettu ymmärtää, että lapset jotenkin jäisivät heitteille. Talousarviossa selkeästi esitettiin, että Taimelan vastaanottokodin lakkauttaminen mahdollistuu perhehoidon lisäämisellä.

Taimela on alakouluikäisten ja alle kouluikäisten lasten vastaanottokoti eli lastensuojelulaitos lapsille, jotka sijoitetaan kodin ulkopuolelle määräaikaisesti. Tällaiset tilanteet voivat tulla nopeasti ja ovat aina kriisejä lapselle. Lastensuojelulaissa on määritelty, että laitoshuoltoa järjestetään, jos lapsen sijaishuoltoa ei voida järjestää perhehoidossa. Perhehoito onkin ensisijainen sijaishuollon muoto etenkin pienten lasten osalta.

Tähän on helposti ymmärrettävänä perusteena samat ja pysyvät hoitajat ja kotiympäristö. Lapselle on tärkeää tietää, että sama turvallinen aikuinen on aamulla herättämässä kuin illalla peittelemässäkin. Laitosympäristössä tämä ei ole mahdollista työvuorojen mukaan vaihtuvan henkilökunnan osalta.

Määräaikaista eli lyhytaikaista perhehoitoa sekä päivystysperhehoitoa järjestetään valtakunnallisesti laajasti. Lyhytaikaista perhehoitoa kehitetään jatkuvasti esimerkiksi Perhehoitoliitto ry:n toimesta. Perhehoito ei ole pelkästään ensisijaista ja lapsen edun mukaista, mutta myös huomattavasti laitoshoitoa edullisempaa. Kuusikkokuntien vuoden 2020 raportin mukaan sen kustannukset olivat pienimmillään vain neljänneksen laitoshoidon kustannuksista.

Lyhytaikaisen perhehoidon kehittäminen ja lisääminen ei toki tapahdu itsestään, vaan vaatii panostusta Kymsotelta. Tiukassa talousarviossa oli löydetty kohde, joka samalla tuo säästöjä ja on asiakkaiden edun mukainen.


Ei viestejä
(*) Vaaditut kentät
Copyright (c)2021, All Rights Reserved.
Osumalaskuri: 10650